shutterstock_1722136111-background.jpg

Jagers hebben niet enkel een hart voor de natuur...

 

WAAROM DEZE CAMPAGNE?

 

Nog steeds is er veel armoede in ons land en Covid-19 slaat op economisch vlak heel hard toe bij velen. Daar willen wij als mens, als jager en als nieuwe jachtvereniging iets aan doen! ​

In samenwerking met Vrijwilligerswerk, met de Voedselbanken en met de door het FAVV erkende wildverwerkers La Fagnarde en Wildhandel Vermeersch, gaan wij eind dit jaar minstens 1250 voedselpakketten van 2kg (h)eerlijk wild verdelen. Het gaat om wildhamburgers die we via de voedselbanken laten  verdelen onder de minderbedeelden in ons land. Zelfs mochten wij niet aan voldoende everzwijnen raken, dan nog zullen wij die 1250 pakketten aan de voedselbanken doneren. Daar staan wij garant voor! Natuurlijk hebben wij in eerste instantie jachtgroepen en jagers nodig die hier ook hun schouders onder willen zetten!

Wij komen als jager zelden positief in de pers. De Jagersliga brengt daar met deze campagne duidelijk verandering in. Het start-event van onze nieuwe jagersvereniging zal geen gebrek aan persaandacht hebben. De mensen die een colli ontvangen, informeren we over wat jacht en jagen is. Aan de colli’s komt een etiket met het logo van de Jagersliga en een link naar onze website. Daar komen (voor wie dat wil uiteraard) ook alle namen (of logo’s met doorlink) op van iedereen die meewerkt aan deze campagne. We geven er ook meer uitleg over het waarom en de voordelen van jacht. 

Wij contacteerden reeds verschillende jachtrechthouders over deze campagne en die reageerden allemaal even enthousiast maar we hebben uiteraard een pak wild nodig.

HOE GAAN WE TE WERK?

 

U BENT JACHTRECHTHOUDER

Neem contact met ons op als jullie ook willen tonen dat jullie een groot hart hebben! Daarop sturen wij u een pdf door die jullie naar jullie aandeelhouders kunnen sturen. Ook krijg je een link door waar je enkele formaliteiten moet invullen voor de praktische kant van het verhaal. Als er stukken wild over zijn en u wil die verkopen, dan worden die gekocht door de wildverwerkers aan de huidige wildprijzen.

U BENT AANDEELHOUDER

Omdat de opbrengst van het tableau ook helpt om een deel van de kosten te dragen, kan de jachtheer uiteraard niet alles zomaar gratis weggeven. Daarvoor rekenen wij ook op jullie als aandeelhouder! Toon dat je net als je jachtheer een groot hart hebt voor de minderbedeelden door een stuk wild te kopen en het stuk dan af te staan aan de voedselbanken. Wat uiteraard ook kan is dat jullie met enkele vrienden een stuk wild samen kopen en schenken ;-)

Neemt de jachtheer nog geen deel aan de actie, dan kan jij hem wellicht overhalen om er ook aan deel te nemen!

We rekenen op jullie!

Gebarsten Concrete Wall
shutterstock_1722136111-background.jpg

​PRAKTISCH

 

Wij sturen u een pdf die u naar uw aandeelhouders kan sturen met de vraag of zij ook willen meewerken aan dit initiatief. U registreert zich en geeft de datum/data door waarop u wild wil schenken. Op het einde van de dag/dagen die u doorgaf, telefoneert u ons om door te geven hoeveel stukken opgehaald kunnen worden en de koelwagen van Belgibier (het atelier van Wild Vermeersch en La Fagnarde in Bastogne) komt het wild ophalen. Zij versnijden het vlees en maken er colli’s van 2kg  wildhamburgers van die onmiddellijk diepgevroren worden.  

Rond de kerstperiode worden de colli’s dan opgehaald door de voedselbanken die ze op hun beurt via het vrijwilligerswerk naar de mensen brengen die het meest nodig hebben.​


U krijgt voor het geschonken wild een factuur van Belgibier en zij betalen daar ook €0,10/kg voor (traceerbaarheid). 

Gebarsten Concrete Wall

MEERWAARDE

In de eerste plaats is dit een campagne om de minder bedeelden in onze maatschappij te helpen in deze moeilijke tijden. De niet te onderschatten return zit hem dus voor een groot deel in het goeie gevoel door mensen die minder middelen hebben, iets te gunnen. Geven is altijd leuker dan krijgen. 


Daarnaast toont deze campagne perfect hoe de Jagersliga de jacht op een positieve manier in de media brengt. Dat positieve imago uitdragen is een mooie return naar de jagerij.​


Als laatste gaan we uiteraard iedereen die aan deze actie meewerkt (en die dat wil), visibiliteit geven. Er komt een lijst met namen voor diegene die persoonlijk helpen en er komt een pagina met sponsors die ons logistiek ondersteunen. Bij alles wat in de on- en offline media zal verschijnen over deze campagne zal telkens een link naar de website (en dus ook naar de partners en sponsors)  staan.

Rond elk pakket vlees komt een etiket van de Jagersliga met informatie over jacht en wild zodat ook mensen met minder middellen zien wat jacht is en vooral waarom wij jagen. Daarnaast staat er ook een link naar de partnerpagina om jullie te bedanken voor jullie steun. Na het seizoen krijgt iedereen die aan dit project heeft meegewerkt ook nog een leuke uitnodiging!

Je toont niet enkel je goed hart, maar je krijgt er ook een pak voor terug!

WIJ WILLEN JULLIE OP VOORHAND AL HARTELIJK DANKEN VOOR ALLE HULP!

© 2020 by JLLC.be

No animals where harmed in the making of this website

Jagersliga / Ligue des Chasseurs

Temselaan 100A 

1853 Grimbergen

jagers@jllc.be

icon-fb.png
icon-insta.png
icon-fireflies.png
icon-jachtsite.png