top of page

WETTELIJK KADER ROND BESCHERMING JACHT 

 

 

Met het opkomen van meer en meer dierenrechtenactivisten en organisaties worden ook meer en meer jachtactiviteiten zwaar verstoord. Omdat dit absoluut niet ten goede komt aan de veiligheid van zowel jagers, drijvers als actievoerders, willen wij dat in navolging met andere Europese landen ook in België een verstoring op eender welke wijze, zwaar bestraft wordt. Onder verstoring verstaan wij zowel fysieke agressie, verbaal geweld als het vernielen van eigendommen van jagers.

 
Ook als jagers niet aan het jagen zijn, zijn ze vaak het slachtoffer van vandalisme en diefstal. Gestolen larsenkooien, beschadigde hoogzitten, doorgezaagde trapladders, olie op de wissels van het wild, met honden door de jacht lopen de dag voor de druk- of drijfjacht … bijna elke jager heeft het al eens meegemaakt. 


We hebben zelfs al op camera vastgelegd dat op bepaalde plaatsen in het bos, maïs werd gestrooid, om daarna klacht in te dienen bij de bevoegde instanties. De milieu-inspecteurs wisten perfect waar ze moesten zijn maar het beeldmateriaal dat ter verdediging gebruikt zou worden, was niet geldig….
 

Vernielingen en verstoringen gebeuren ook niet enkel in jachtrevieren van jagers maar evenzeer bij jachten die de overheid (ANB) organiseert. Op 23 januari 2020 werden in domein De Platwijers (Zonhoven) in totaal 17 hoogzitten vernield de nacht voor ANB een drukjacht organiseerde.

In Frankrijk werd op 18/04/2019 een wet goedgekeurd waarin gesteld wordt dat het verstoren van de jacht een misdrijf is. Daarop staat een boete die tot 30.000€ kan oplopen. Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag, maar wel om het signaal dat het verstoren van een wettelijke activiteit (de jacht) niet zomaar kan. Bovendien kan dat levensgevaarlijk zijn voor jagers, drijvers en voor activisten.

WERF04

jllc-01.png

?

ONZE VRAAG AAN DE POLITIEK

1) Wettelijke bescherming bij het uitoefenen van jachtactiviteiten.

2) De mogelijkheid om die verstoring door een beëdigd jachtwachter, ANB en/of politiediensten vast te laten stellen en een PV uit te (laten) schrijven.

3) Elke jager, jachtrechthouder of WBE moet zich burgerlijke partij kunnen stellen bij verstoring van de jacht of bij het beschadigingen van eigendommen.

bottom of page