top of page

UITBREIDING BEJAGINGSMOGELIJKHEDEN VOS

 

 

Van de vele predatoren die in België aanwezig zijn (marter, wilde kat, wolf, lynx, goudjakhals, buizerd, arend …) is er geen enkele die zoveel schade aanbrengt aan het wildbestand als de vos. Een uiterst aaibare diersoort die een verhit debat doet ontstaan zodra het over de bejaging ervan gaat. Er wordt heel vaak geschermd met argumenten die er in vele gevallen niet toe doen.

Foute argumentatie tegen vossenjacht:

In het Groothertogdom Luxemburg is de jacht op de vos al jaren verboden en wordt er geen negatieve impact gemeld. Dat moet volstaan als argumentatie om in België ook de vossenjacht te verbieden. Daarmee gaat men gemakkelijkheidshalve vlot voorbij aan het feit dat Belgische biotoop voor 90% van het grondgebied totaal verschillend is van die van Luxemburg. Daar leven nagenoeg geen grondbroeders, waardoor vossenpredatie op het bestand totaal geen impact op heeft.
Waarom neemt men
de studie gemaakt in opdracht van de Nederlandse overheid niet bij de hand? In Nederland heeft men, nadat de jacht op vos verschillende jaren gesloten was, de mogelijkheden om de vos te bejagen weer erg ruim gemaakt. De impact op de grondbroeders was catastrofaal. We hebben het dan niet enkel over de watervogels, maar ook over de patrijs, leeuwerik, kievit, e.d.m.

 

Momenteel kan in Nederland ook ‘s nachts met lichtbakken op vos gejaagd worden mits afspraken met de politiediensten.

Laten we niet wachten tot onze populatie van grondbroeders zo klein geworden is, dat het de moeite niet meer loont om de vos te reguleren. Uiteraard vragen we dit niet enkel en alleen omwille van bejaagbaar wild maar om de bestanden van alle grondbroeders meer bescherming te geven. Doen zoals bepaalde 'natuurbeschermers' en een heel gebied met speciale omheiningen afzetten om de vos te weren heeft als enige effect dat die vossen gewoon 500m verder gaan roven. Wij willen het probleem niet verplaatsen maar oplossen.

WERF02

jllc-01.png

?

ONZE VRAAG AAN DE POLITIEK

1) Bestrijding en bijzondere jacht het hele jaar, ook bij nacht mits aanvraag ANB

2) Toestaan van burchtjachten.

3) Verplicht afschotplan voor vos op basis van tellingen (ANB & WBE’s samen)

4) Open natuurgebieden en reservaten voor de gereguleerde bejaging op vos.

bottom of page