top of page
juli 2021-2.png
Donker hout
shutterstock_1203969238 (1).jpg

Beste leden,

December: het einde van toch weer een speciaal jaar. Het bekende virus heeft menig jachtdag verstoord. We konden opnieuw niet ten volle genieten van de après-chasse. Rondes werden vervangen door veiligheidsinstructies op papier. Tableaus werden niet gelegd.

Ondanks de beperkingen konden we toch genieten van onze passie en levensstijl.

December is ook de maand waarin Jagersliga 1 jaar wordt. In het eerste jaar hebben we met de Jagersliga al heel wat gerealiseerd. Het ledenaantal is gestaag blijven stijgen en er werden heel wat acties ondernomen. In de nieuwsbrief krijgt u een overzicht. Het nieuwe jaar zal ons enkele nieuwe uitdagingen voorschotelen. 

Het tellen van de patrijzen wordt gedigitaliseerd. De gegevens en tellingen zullen via een applicatie op de smartphone of tablet geregistreerd worden. Vanuit ANB werd aan de Jagersliga gevraagd om enkele mensen naar voor te schuiven om deze applicatie grondig te testen en wij hebben hier natuurlijk graag aan meegewerkt. Om jagers die niet zo digitaal onderlegt zijn, zal de mogelijkheid geboden worden om iemand van de Jagersliga te contacteren om uitleg te geven en hulp te bieden bij het gebruik van de app.

 

Bij deze wenst de Jagersliga U een prettig eindejaar.

 

Met weidelijke groeten

Wauter Dewulf

Wat we de laatste maanden zoal gedaan hebben? KLIK HIER

bottom of page