Geachte mevrouw de minister,


Het vrijgeven van de analyse op 10/06/2020 door overheidsdienst INBO (zie vette tekst) omtrent de dood van een veulen in Rapertingen (Hasselt), zorgde bij ons voor zeer ernstige twijfels bij die versie van INBO.
Wij zijn daarop in gesprek gegaan met de eigenaars van het veulen en daar werd een volledig ander beeld
geschetst. Wij zijn geneigd om die versie net iets meer als waarheid aan te nemen en zouden het dan ook erg appreciëren mocht u dit willen uitzoeken. Het is de taak van zowel INBO als ANB om correcte, niet-gekleurde informatie met de burgers te delen.


Hieronder de analyse van INBO en daaronder het interview door Guido Baeten met de eigenaars van het veulen. Graag hadden wij uw mening hierover gekregen.


INBO: In Rapertingen (Hasselt) werd op 6 mei een dood veulen aangetroffen, grotendeels opgegeten. Uit
een gedetailleerde analyse blijkt dat dit veulen naar alle waarschijnlijkheid dood geboren was, één tot drie
dagen voor de schademelding, en dat het kadaver door vos en andere aaseters grotendeels was opgeruimd.
Er werden geen DNA-sporen van wolf gevonden, wat verder bevestigt dat wolf hier niet bij betrokken is.

 

 


 

Het veulen van Rapertingen


Op de ochtend van 6 mei 2020, deden paardeneigenaars Felix en Maria een vreselijke ontdekking in hun paardenwei.
Een van hun merries had die nacht een veulen gezet. De merrie had een prachtige volle uier maar gedroeg
zich heel nerveus. Het veulen was niet direct te zien. Enkele tientallen meter verder ontdekte Felix wat
nog restte van zijn veulen. Het hoofd, de benen en een deel van de ribbenkast. Het dier was bijna volledig opgevreten.
Nog nooit heeft Felix een dergelijk drama meegemaakt. Hij heeft de paardenmicrobe meegekregen
van vader op zoon. “Ik ben nu 74 jaar en zit al 73.5 jaar tussen de paarden.” zegt Felix met hoorbare emotie in de
stem.
Twee ambtenaren van ANB kwamen ter plaatse nadat Felix hen verwittigd hadden om de nodige vaststellingen
te doen en zeiden nog voor zij goed en wel uit de auto gestapt waren: “Dat is geen wolf geweest maar een hond
of een meute honden”. Straf dat een ambtenaar dat vanop afstand kan zien. Het onderzoek zou volgens beide
heren verschillende weken in beslag nemen. Vreemd dat men bij de koe in Berlaar onmiddellijk wist dat er een
wolf in het spel was.

Toen Felix uiteindelijk de uitslag kreeg, stond daarin, zoals u boven in het vet kan lezen, dat er geen wolf in het
spel was. Er werden geen DNA-sporen gevonden maar dat wil uiteraard niet automatisch zeggen dat het niet
om een wolf gaat. Er werden gewoon geen DNA-sporen gevonden. Ook niet van een vos of hond dus waarop
baseren zij zich om de laatste zin te schrijven?
Felix zoekt zijn dieren driemaal per dag op en de dierenarts, die enkele huizen verder woont, komt zo goed als
dagelijks op bezoek. Hij zou het uiteraard hebben vastgesteld mocht het veulen dood op de merrie gezeten
hebben. Men moet dus al erg goedgelovig zijn om de theorie van INBO aan te nemen.
Enkele dagen na de vaststellingen waren trouwens de resten van het veulen volledig verdwenen (Nog een laatste
aaseter?).
Ik heb kunnen vaststellen dat deze paardeneigenaars een heel groot hart hebben voor hun dieren. Zoals eerder
gezegd gaat Felix driemaal daags zijn dieren bezoeken en verzorgen waar nodig. Voor de dekking van zijn
merries rijdt hij 1300km. Bij het dekgeld van om en bij de 4000euro komen nog verblijfs- en voederkosten. Ik kon
mij zeer moeilijk voorstellen dat deze mensen dergelijk kostbaar dier meerdere dagen dood in de weide laten
liggen. De wolf is overduidelijk het nieuwe “Gouden Kalf” in Vlaanderen.


Guido Baeten.

Zoals u kan lezen is dit een ander verhaal dan door de overheidsdiensten wordt opgehangen. Willen
wij anti-wolf-nieuws? Absoluut niet, en wij hebben als jagers (in tegenstelling tot wat bepaalde
mensen iedereen willen laten geloven) ook groot respect voor deze toppredator. We willen wel dat de
bevolking op een objectieve manier door de overheid ingelicht wordt. Enkel zo zullen mensen inzien
dat de wolf een prachtig dier is, maar geen knuffelbeer.


Wij zien er naar uit om over dit onderwerp en onze vereniging van gedachten te wisselen met u.
Alvast dank voor uw antwoord op onze vraag.

Met de meeste hoogachting,

© 2020 by JLLC.be

No animals were harmed in the making of this website ;-)

Jagersliga / Ligue des Chasseurs

Temselaan 100A 

1853 Grimbergen

jagers@jllc.be / chasseurs@jllc.be

icon-fb.png
icon-insta.png