Waarom jagen wij / Pourquoi chassons-nous?

Het moderne leven is zo hectisch dat we compleet de voeling met onze roots zijn kwijtgeraakt. We zijn vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. We zijn niet geprogrammeerd om tien uur per dag in een kantoor te zitten staren naar een computerscherm als we jager-verzamelaars zijn. Het leven van vandaag is op vele manieren ver weg van onze vroege voorouders, maar misschien niet zoveel als je misschien zou denken. We moeten ons opnieuw verbinden met het verleden en omarmen wat we zijn en waarvoor we genetisch geprogrammeerd zijn…

Jagen gaat over het terugkeren naar de natuur. Één te zijn met de bezienswaardigheden, de geuren, kleuren en geluiden van het platteland.


Een dier oogsten is voor échte jagers een bonus. En dan is er het sociale aspect dat schieten bijna tribaal iets oplevert dat ons allemaal irrelevant maakt, ongeacht leeftijd, seks, ras en sociale status. Stel je duizenden jaren geleden voor dat een stam rond het vuur zat te plannen om de volgende dagen te jagen… En dan komt de grote dag: de jacht begint. Vervolgens was het belangrijkste doel om wild op tafel te leggen zodat de stam de huid kon gebruiken tegen de koude, de botten en geweien voor het vervaardingen van gereedschap en natuurlijk…het vlees!

Niets werd verspild.

Tegenwoordig betekent jagen voor sommigen weinig meer dan een excuus om wild te doden voor niets meer dan het van zijn of haar “bucket list” halen. We zijn het contact met de jacht kwijt en dat is diep intriest. Vandaag betaalt een klant, wordt naar een landgoed gereden, loopt achter een gids, of krijgt een post toegewezen, krijgt een geweer en schiet. Dan wordt de foto genomen en de dieren worden in de vrachtwagen geladen. De “cliënt” gaat dan, volledig los van de hele ervaring, naar huis. Dit is voor mij geenszins jagen! We moeten teruggaan naar de basis. Leren om elk aspect van de jacht te waarderen. Van de voorbereiding van je materiaal de dag ervoor, tot de verwerking van het dier. We moeten de volgende generatie jagers goed opleiden om de kleine dingen te waarderen. Teruggaan naar de basis en van begin tot einde van het ganse proces genieten!

Niets is voor mij te vergelijken met de pure vreugde van de jacht, om daarna de oogst te verwerken, en natuurlijk, te delen met familie en vrienden. Het opnieuw verbinden met onze oude jachtinstincten en tradities is iets wat het moderne leven lijkt te zijn vergeten. De media en de niet-schietende gemeenschap zien hetzelfde oude ding keer op keer terugkomen in de pers: de jacht op trofeeën, jacht op uitgezet wild, het bannen van complete WBE’s door de stommiteiten van enkele “idioten” die de naam van de jager door het slijk halen. En zo groeit dag na dag de steun bij de goedgemeenschap voor een totaal jachtverbod.

Wij zijn geen onmensen. Wij voederen in de winter, maaien voor de pas uitgebroede fazanten- patrijzen, en andere jongen zodat ze na een stortbui enigszins kunnen opdrogen in de zon, we planten heggen en hagen, leggen wildakkers aan, geven water bij extreme droogte, ruimen sluikstorten op etc.

Let op mijn woorden … het is slechts een kwestie van tijd voordat we ons vlees uit plastic verpakkingen kopen in de supermarkt. Want in het slachthuis worden onze runderen en varkens toch zo ethisch en “diervriendelijk” geslacht, meneer …

Eric Franckx
La vie moderne est si mouvementée que nous avons complètement perdu le contact avec nos racines. Nous avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Nous ne sommes pas programmés pour nous asseoir derrière un bureau pendant dix heures par jour à regarder un écran d'ordinateur lorsque nous sommes des chasseurs-cueilleurs. La vie d'aujourd'hui est loin des préoccupations de nos premiers ancêtres, mais peut-être pas autant que vous pourriez le penser. Nous devons renouer avec le passé et reconnaître ce que nous sommes et ce pour quoi nous sommes génétiquement programmés. La chasse, c'est revenir à la nature. Pour ne faire qu'un avec les images, les odeurs, les couleurs et les sons de la campagne.


Récolter un animal est un bonus pour un vrai chasseur. Et puis il y a l'aspect social ; les chasseurs forment une famille dans laquelle tous sont égaux, quels que soient l'âge, le sexe, la race et le statut social. Imaginez ceci : il y a des milliers d'années, une tribu est assise autour du feu et projette de chasser les jours suivants …. Et puis vient le grand jour : la chasse commence. Ensuite, l'objectif principal était de mettre du gibier sur la table pour que la tribu puisse utiliser la peau contre le froid, les os et les bois pour fabriquer des outils et bien sûr… la viande! Rien n'a été gaspillé.

Aujourd'hui, pour certains, la chasse ne signifie guère plus qu'une excuse pour tuer le gibier et l’inscrire sur la liste de ses exploits. Nous avons perdu le contact avec la chasse et c'est profondément triste. Aujourd'hui, un « client chasseur » paie, est conduit vers un domaine, marche derrière un guide ou se voit attribuer un poste, prend une arme et tire. Ensuite, la photo est prise et les animaux sont chargés dans le camion. Le « client chasseur » rentre alors chez lui, complètement séparé de toute l'expérience. Ce n'est en aucun cas la vraie chasse! Nous devons revenir à l'essentiel. Apprenons à apprécier chaque aspect de la chasse. De la préparation de son matériel la veille, au traitement de l'animal. Nous devons former la prochaine génération de chasseurs pour apprécier les petites choses, revenir à l'essentiel et profiter de tout le processus du début à la fin!

Pour moi, la vraie chasse peut être comparée à la pure joie de la rencontre, puis à la transformation du gibier et, bien sûr, à la partager avec la famille et les amis. Renouer avec nos vieux instincts et traditions de chasse est quelque chose que la vie moderne semble avoir oublié. Les médias et la communauté des non-tireurs voient encore et encore la même chose dans la presse : chasse aux trophées, chasse au gibier lâché, bannissement des conseils et recommandations émis par la stupidité de certains « idiots » qui se prennent pour « des vrais chasseurs » Et ainsi, de jour en jour, le soutien grand public grandit pour une interdiction totale de la chasse.

Nous ne sommes pas inhumains, nous soignons TOUS les animaux en hiver, nous tondons l’herbe pour les petits faisans juste sortis de l’oeuf afin qu'ils puissent se sécher au soleil après une averse, nous plantons des haies, nous apportons des bidons d’eau dans les bois en cas de sécheresse extrême, nous nettoyons les décharges illégales etc.

Notez mes mots …. Ce n'est qu'une question de temps avant qu’on soit obligé d'acheter notre viande dans des emballages en plastique au supermarché. Parce que dans l'abattoir, nos vaches et nos porcs sont abattus de manière éthique et «respectueuse» des animaux, Monsieur ...


Eric Franckx

391 keer bekeken1 reactie
jllc-01.png

© 2020 by JLLC.be

No animals were harmed in the making of this website ;-)

Jagersliga / Ligue des Chasseurs

Temselaan 100A 

1853 Grimbergen

jagers@jllc.be / chasseurs@jllc.be

icon-fb.png
icon-insta.png