top of page
juli 2021-2.png
Donker hout
shutterstock_1203969238 (1).jpg

November. Sommigen zullen al over de helft van hun jachtseizoen zijn, anderen zullen nog niet aan de helft zijn. Ikzelf mag me gelukkig prijzen nog enkele maanden tegoed te hebben.

Mijn jachtseizoen start direct aansluitend op mijn najaarswedstrijd seizoen met mijn staande honden. Aan deze honden en deze hondensportdiscipline heb ik trouwens mijn jachtpassie te danken. De onbeschrijflijke emotie van een staande hond die gedreven het veld ruim en snel af reviert, tot hij plots verwaait, vertraagt, aantrekt en tot staan komt, heeft me besmet met de jachtmicrobe en heeft me er destijds toe aangezet de jachtopleiding aan te vatten.

Ik beleef mijn jachtseizoen als kleinwild jager, maar vooral als voorjager ofte trakker met hond, naast grofwild jager op de hoogzit of op battue.

Dit seizoen heb ik dan ook reeds meermaals mogen genieten van de vruchten van een gans jaar biotoopbeheer. Chapeau voor de beheerders!

Sinds kort kan ik de discipline 'praktische jacht met staande hond' ook delen met niet-jagende staande hondenbezitters, voor wie ook telkens een nieuwe wereld van emoties open gaat. Heerlijk, deze passie kunnen overdragen!

Er bewust van zijnde dat we meer en meer moeten evolueren naar hedendaagse invulling van het jachtgebeuren, hou ik ook van tradities. Zo probeer ik sinds kort het jachthoornblazen aan te leren, en heb ik de Sint-Hubertusproef voor jager met hond in Frankrijk mogen ontdekken.

 

Daarnaast probeer ik echter ook voldoende tijd vrij te maken om samen met de andere vrijwilligers van Jagersliga te werken aan een positieve toekomst voor onze passie. In tijden waar de patrijzenjacht onder druk staat, waar de drijfjacht onder druk staat, waar jagen in het weekend onder druk staat, moeten wij steeds ethisch en weidelijk blijven, en onze passie delen en uitleggen. Zo blijven wij ook inzetten op samenwerking, en intensifiëren wij onze contacten met de belangenverenigingen en de overheidsinstellingen.

We werken ook verder op het dossier van de ganzenafvangst en de maximale verwerking van het wild tot eerlijk voedsel voor mens én dier.

Het Chefs-membership begint ook bekend te worden, aarzel niet uw favoriet restaurant hierover aan te spreken!

 

Waidmannsheil,

Clément Castelli

Wat we de laatste maanden zoal gedaan hebben? KLIK HIER

bottom of page