top of page
join us 02 donkergroen.png

WORD LID!

Word nu ook lid van deze jonge, vernieuwende, positieve en proactieve Belgische jachtbelangenvereniging! Onze belangrijkste taak? Het vrijwaren van de jachtbelangen in België. 

Jagersliga heeft zijn 4 lidmaatschapsvormen

NIMROD & VIP

zijn 2 lidmaatschapsvormen voor JAGERS waarbij ook alle gezinsleden gratis aangesloten worden.

SPOTTER 

is een lidmaatschapsvorm voor mensen zonder jachtverlof, maar betrokken zijn bij jacht. Dat gaat bijvoorbeeld over drijvers, mensen die jagen met de hond, jachthoornblazers,...

FAN

Daarnaast hebben we voor mensen die sympathie hebben voor jacht en graag op de hoogte worden gehouden van nieuwtjes omtrent jacht, ook nog een FAN-lidmaatschap. Het is van het grootste belang dat ook die groep mensen zich ook achter de jacht kan scharen. 

Uiteraard kunnen drijvers en sympathisanten ook NIMROD of VIP lid worden ;-)

ONLINE LID WORDEN KAN ENKEL MET CREDITKAART (VISA/MASTERCARD/...)

Het lidmaatschapgeld wordt na een jaar automatisch van jouw rekening gehouden.

Je kan uiteraard ten allen tijde het lidmaatschap stopzetten via je login.

INDIEN JE NIET OVER EEN CREDITKAART BESCHIKT, DAN KAN JE HET LIDGELD UITERAARD OOK OVERSCHRIJVEN OP ONZE REKENING BE81 3631 2791 2324 (vergeet je e-mailadres en gsm niet te vermelden)