De Jagersliga is een nieuwe, positieve en proactieve belangen- en netwerkvereniging voor jagers, drijvers en alle mensen in België die de jacht een warm hart toedragen en het belang ervan inzien. 

Vandaag zitten jagers erg vaak in de hoek waar de klappen vallen: de publieke opinie zit tegen, de media kiest vaak de meest aaibare kant van het debat, een (beperkt) aantal cowboys verziekt het imago van de jagers, en ook dat wordt dan weer breed uitgesmeerd in de (sociale) media. En in tegenstelling tot onze buurlanden durven bekende Vlamingen of Walen niet voor hun hobby uitkomen waardoor er ook geen vaandeldragers zijn.

Een kant die sterk onderbelicht blijft, zijn de grote inspanningen (financieel en in vrijwilligerswerk) die de jagers doen voor de natuur. Of het nu gaat om bijvoederen van kwetsbare soorten, predatiecontrole of natuurinrichtingswerken ten voordele van fauna en flora – het zijn allemaal activiteiten die wel degelijk gebeuren maar bitter weinig weerklank of waardering krijgen. Natuurlijk gebeuren die activiteiten om de jacht te faciliteren, maar het staat buiten kijf dat talloze andere diersoorten daar wel bij varen.

Door de grote sociale druk op hun passie, voelen vele jagers zich vaak geïsoleerd en komen bijvoorbeeld maar in beperkte mate uit voor het feit dat ze jagen. Nochtans zijn de jachtsector en de belanghebbenden (landbouwers, terrein- en natuurbeheersorganisaties, de overheid, etc.) geenszins een kleine speler te noemen. Ook hier doen jagers een grote duit in het zakje doordat ze de belangrijkste partner van de landbouwers zijn in het beschermen van hun velden, oogst en dieren.

Jagers zijn gedreven buitenmensen die hun passie bovendien uitoefenen terwijl ze bereid zijn daar zelf voor de kosten te dragen. In tegenstelling tot professionelen die (los van hun meerwaarde) door de overheid en dus door de belastingbetaler betaald worden, voeren de jagers hun beheersactiviteiten uit op eigen kosten.

jllc-web-01.jpg

©Smileus

HOE GAAN WE TE WERK?

  1. Communicatie tussen jagers en belanghebbenden bevorderen zodat de bestaande samenwerkingen uitgediept worden en er nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed worden.

  2. Positieve beeldvorming van de jager in de maatschappij  zodat jagers met gepaste trots voor hun passie, hobby en beheertaken uit kunnen komen.

  3. Belangenbehartiging voor de jachtsector zodat jagers de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun taak optimaal uit te kunnen voeren.

wall.jpg

ENKELE VAN ONZE WERVEN

MeettheTeam.jpg
hout.jpg

Jagersliga in de Pers

JAGERSLIGA SCHENKT

25.000 WILDHAMBURGERS

AAN DE VOEDSELBANKEN

Kranten

PARTNERS

 

Onze actie "Wild voor allen" was absoluut niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners. Wij willen hen dan ook heel hartelijk danken voor hun positieve inzet en bijdragen! 

De laatste nieuwtjes over jacht en de Jagersliga? Hier kan je ze vinden!

 
Aerial Forest

BEN JIJ OOK GEPASSIONEERD DOOR JACHT EN WIL JIJ SAMEN MET ONS JE SCHOUDERS ONDER DE NIEUWE LIGA ZETTEN OF ONS GEWOON ONDERSTEUNEN? MAIL VANDAAG NOG JE GEGEVENS DOOR NAAR JAGERS@JLLC.BE !

LID WORDEN?

Elke vereniging heeft leden nodig en de Jagersliga is daar natuurlijk geen uitzondering op. Leden zijn er niet enkel om financiële slagkracht aan een vereniging te geven om zaken te veranderen, maar ook om aan de buitenwereld te tonen dat een vereniging voldoende steun krijgt en een bestaansreden heeft. Omdat wij nog maar net gestart zijn, kunnen wij uiteraard nu nog niet de voordelen bieden van een lidmaatschap die andere ledenorganisaties (die al decennia bestaan), je bieden, maar...

© 2020 by JLLC.be

No animals were harmed in the making of this website ;-)

Jagersliga / Ligue des Chasseurs

Temselaan 100A 

1853 Grimbergen

jagers@jllc.be / chasseurs@jllc.be

icon-fb.png
icon-insta.png