top of page
Houten paneel
Stille drukjacht
waidmannsheil banner.jpg
Houten paneel

Welkom aan de nieuwe lichting jagers!

 

Allereerst willen wij iedereen feliciteren voor het geduld en de inzet om deel te nemen aan het jachtexamen. Eindelijk kan je na al die maanden van oefenen en examen afleggen, ook effectief je jachtverlof aanvragen. Dit jaar waren jullie met 491 deelnemers aan het theoretisch jachtexamen waarvan 353 slaagden. Het aantal geslaagden van het praktische gedeelte is nog niet geweten, maar hopelijk ben jij er ook bij!

 

De positieve trend dat heel wat mensen zich inschrijven zonder enige jacht-achtergrond, zet zich ook dit jaar weer door. Ben jij gestart aan het examen zonder dat je uit een jagersnest komt, dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat je een passie voor natuur hebt. Of omdat je terug wil gaan naar de oorsprong van je voedsel. Of omdat ecologie een grote waarde heeft voor jou. Of omdat je zelfvoorzienend wil zijn. Of...Het is in elk geval niet omdat je papa of opa het toch zo geweldig vinden dat je begint te jagen.  

Omdat wij dat als Jagersliga maar al te goed beseffen (de helft van de bestuursleden komt ook niet uit een jagersnest), zorgen wij dat jullie als nieuwe instroom, zeker voldoende kansen krijgen. Dat gaat van begeleide jachtdagen, peterschappen, samenkomsten over workshops tot stageplaatsen. Grijp die kansen met beide handen want ze liggen niet dik gezaaid. Het is aan ons om er alles aan doen om jullie bij te staan waar kan en jullie te tonen wat jacht is en waar we naartoe moeten als we als sector relevant willen blijven.

Nog een tip die we jullie geven: Blijf steeds eerlijk. Vaak zie ik jagers gecrispeerd reageren als een niet-jager hem of haar vraagt waarom hij of zij jaagt. Daar komt dan ook een serieus 'rond-de-pot-gedraai' bij kijken om meestal te eindigen met: "Ja, maar wij beheren de natuur." Nogal wat jagers zijn als de dood dat ze iets verkeerd zeggen. Ze zijn hun vertrouwen kwijtgespeeld door de vele, vaak onterechte aanvallen van anti-jagers. 

Wees nooit verlegen om te zeggen dat jaagt. Ook niet dat je jaagt omdat je gewoon graag jaagt. Let wel, dat is niet omdat je graag doodt, want jagen is veel meer dan dat ene heel korte momentje (dat weliswaar heel cruciaal is) in het hele jachtgebeuren. Het is de hele beleving die belangrijk is. En ja, uiteraard komt ook biotoopbeheer én biotoopverbetering daarbij kijken.

Ben je als startend jager nog geen lid van onze vereniging? Weet dat door lid te worden van de snelst groeiende jachtbelangenvereniging, je echt wel een statement maakt als weidelijk jager. Je maakt als het ware echt deel uit van de nieuwe generatie jagers.

De wereld rondom ons verandert in heel snel tempo. We kunnen koppig blijven vasthouden aan het verleden, maar willen we in de toekomst blijven jagen, dan moet er samengewerkt worden en dan moeten we durven inzien waar het beter en anders kan. 

Ben je niet geslaagd? Door de hele pandemie waren lessen volgen geen evidentie meer. Nogal wat mensen hebben eigenlijk te weinig mogelijkheden gekregen om voldoende te oefenen voor het examen. Geef in elk geval de moed niet op en start gelijk met de voorbereiding van volgend jaar. Vraag onze hulp en waar we kunnen zullen we ook helpen. Vraag een sportschutterslicentie aan zodat je gelijk kan beginnen.

Alvast alle succes!

Met weidelijke groet, Kristof 

namens het bestuur.

bottom of page