top of page
juli 2021-2.png
Donker hout
shutterstock_1203969238 (1).jpg

Voorwoord

Beste jachtvriend,

De zomer ligt grotendeels achter ons en de jacht op de eend is ondertussen geopend. Het nieuwe jachtseizoen loert om de hoek! En na 11 jachtverloven mag ik het komende jachtseizoen voor het eerst meemaken als trotse jachtrechthouder. Na de euforie van de officiële toetreding tot de WBE werd als snel duidelijk welke uitdagingen dit met zich meebrengt.

Bijna maandelijks veranderen stukken grond van eigenaar, voor het eerst heeft er zich ree in het revier gevestigd, bewoners en eigenaars leren kennen en overtuigen om wildakkers in te (laten) zaaien, extra voedertonnen plaatsen, likstenen, rechtbekken bestrijden,… het lijstje met taken lijkt nooit korter te worden.

En toch vertrek ik bijna dagelijks met de glimlach naar ‘mijn’ jacht. Omdat de natuur zo eerlijk en dankbaar is. Een wildakker die er 2 maanden ligt, is altijd bevolkt met hazenjongen, de boeren die tevreden zwaaien omdat er beduidend minder kraaien te zien zijn,…Anders verwoord: inspanningen voor de natuur worden heel snel beloond door diezelfde natuur.

Als actief bestuurslid van de Jagersliga kan ik alleen maar dankbaar zijn dat we eenzelfde dynamiek meemaken op gebied van de jacht. Tijdens onze eerste maanden heeft onze jonge organisatie al heel wat stof doen opwaaien. Het hele deelnemersveld kijkt nieuwsgierig naar de nieuwe speler en tal van deuren gingen voor ons open. Elke dag werken we met onze teams van vrijwilligers om het beeld van de jacht in onze maatschappij positief te beïnvloeden en de kennis over de jacht te vergroten.

De positieve en bemoedigende commentaren die we ontvangen van (nieuwe) leden, overheidsinstellingen, potentiële partnerorganisaties enz. bevestigen dat onze acties hun doel bereiken en net dat motiveert ons om vernieuwende acties te blijven uitwerken! 

 

Met weidelijke groet, Lysander Werbrouck

Wat we de laatste paar maanden zoal gedaan hebben? Hieronder een kleine samenvatting van onze acties, wedstrijden, events,...

Klik op de foto's op meer te zien over elk van onze acties!  Ken je vrienden jagers of mensen die jacht-minded zijn?

Spreek hen aan over ons en breng hen met ons in contact.

Hoe meer leden, hoe sterker we staan en hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen!

bottom of page